KOPRINT


Ви нуди фотокопирна хартија со највисок квалитет по најповолна цена

Usage:


- Формат A4.

- Тежина 80 gr.

- Пакување 500 l.